+371 27766477 serviss@telepit.lv

+371 22336702  info@telepit.lv

Uudised

Uudised

Vaba töökoht nr 1:

Raadioinsener, elektromehaaniliste seadmete elektriinsener.
Haridus: elektroonikainseneri kvalifikatsioon.
Vähemalt kaheaastane töökogemus elektri- ja elektroonikaseadmetega, nende hooldusega.Teadmised elektriohutusest ja turvatehnikast, arusaamine skeemidest.
Puuduvad kahjulikud harjumused, suhtlemisoskus, meeskonnatöö.

Vaba töökoht nr 2:

Kogemustega kodumasinameister.

Kohvimasinad, õhupuhastid, tolmuimejad jne. remont.

Puuduvad kahjulikud harjumused.

© 2024 Telepit. All Rights Reserved.


Kogu Telepit.lv veebilehe sisu on kaitstud autoriõigustega ja selle kasutamist reguleerib autoriõiguse seadus. Veebilehel leiduvat teavet, tekste, fotosid ja graafikat võib kasutada ainult isiklikuks otstarbeks ja mitte mingil juhul kasumi saamiseks. Veebilehe sisu või selle osa kopeerimine, töötlemine, kolmandatele isikutele üleandmine, litsentsimine või uuesti avaldamine mis tahes eesmärgil on keelatud ilma Telepit.lv kirjaliku nõusolekuta.